Ömer Hayyam Kimdir

Ömer Hayyam ✔️

Ömer Hayyam kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, mesleği nedir gibi soruların cevabını bu biyografi sayfasında bulabileceksiniz. İşte Ömer Hayyam hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar;

Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1048Doğum Yeri: İran – Nişabur
Eğitim: BilinmiyorBurç: Boğa
Meslek: Filozof, Şair, Yazar, Astronom, MatematikçiWikiPedi
Ömer Hayyam Bilgi Tablosu

Ömer Hayyam Nerede ve Ne Zaman Doğdu?

Filozof, şair, yazar, matematikçi ve astronom olan Gıyaseddin Eb’ul Feth Ömer İbni İbrahim el-Hayyam ya da bilinen adıyla Ömer Hayyam, 18 Mayıs 1048 yılında İran’ın Nişabur şehrinde doğmuştur.

Ömer Hayyam Çalışmaları ve Buluşları

Ömer Hayyam

Ömer Hayyam’ın yaşadığı dönemler sosyo-kültürel altyapıya sahip olduğundan, felsefenin günah sayılmadığı bir toplumda özgürce felsefe alanıyla ilgilenebilmiştir. Matematik ve astronomi alanlarında dünyanın en başarılı bilim insanları arasında yer almaktadır. İbn-i Sina’nın düşüncelerini benimseyen Hayyam’ın, geceleri astronomi alanında çalışmalarda bulunduğu Horasan’da (İran) bir yıldız evi olduğu bilinmektedir.

Dönemin diğer bilim insanları tarafından Mu’tezile ve Batıni anlayışlarını benimsemiştir. Matematikte “binom açılımını” ilk kullanan bilim insanı Ömer Hayyam, çok iyi bir matematikçi olduğunu kanıtlamıştır. Matematik alanında bilinmeyen denklemlerle ilgili kaleme aldığı “Cebir” isimli eserinde, bilinmeyen rakam yerine Arapçada şey anlamına gelen bir kelime kullanmıştır. Okullarda öğretilen matematik kavramı Pascal Üçgeni’nin Fransız Matematikçi Blaise Pascal’ın soyadıyla anılsada, Ömer Hayyam tarafından oluşturulmuştur.

Aynı zamanda Güneş yılını esas alarak Celali Takvimi’ni (Hicri Şemsi Takvimi) hazırlamıştır. Hayyam, şiirlerinde genellikle Divan Edebiyatı nazım biçimi anlamına gelen Rubai tarzını kullanmıştır. Rubailerinde, varoluş, Dünya, devlet yaradan gibi konuları kendi düşüncesiyle baştan tanımlayarak kaleme almıştır. Tarihte ilk savaş karşıtı açıklama yapan Ömer Hayyam’dır.

Ömer Hayyam Heykeli

Ömer Hayyam Neden ve Ne zaman Öldü?

Ömer Hayyam’ın neden öldüğüne dair kesin bir bilgi bulunmamakla beraber, 1123 ile 1132 yılları arasında 80’li yaşlarında Nişabur’da öldüğü tahmin edilmektedir.

Ömer Hayyam Türbesi (İran/Nişabur)

Ömer Hayyam’ın Eserlerinden Bazıları;

 • Risaletün fi’l Kevn vet Teklif
 • Ziyc-i Melikşahi (Sultan Melikşah’a ithaf edilmiştir)
 • Levazim’ül Emkine
 • Kitabün fi’l Burhan ül Sıhhat-ı Turuk ül Hind
 • Fil Cevab Selaseti Mesâil ve fi Keşfil Hicab
 • Risaletün fi Berahin İl Cebr ve Mukabele
 • Mizan’ül Hikem
 • Müşkilat’ül Hisab
 • Abdurrahman’el Neseviye Cevab
 • İlm-i Külliyat
 • Nizamülmülk
 • Nevruzname
 • Eş’arı bil Arabiyye
 • Risaletün fi Vücud
 • Fil Mutayat
 • Risaletün fi Şerhi ma Eşkele min Musaderat
 • Risaletün fil İhtiyal li Marifet
 • Muhtasarun fi’t Tabiiyat

Bu biyografide Ömer Hayyam hakkında sahip olduğumuz bilgilere yer verdik. Bilgilerde herhangi bir yanlışlık tespit ettiyseniz hemen aşağıdaki yorum alanını kullanarak bu yanlışlığı düzeltmemize yardımcı olabilirsiniz.

1 thought on “Ömer Hayyam ✔️”

 1. Geri bildirim: Harezmi (Harizmi) ⭐ Kimdir, Nerelidir, Mesleği, Tahsili... ⭐ Biyografi.co

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top