Mustafa Kemal Atatürk kimdir

Mustafa Kemal Atatürk ✔️

Mustafa Kemal Atatürk kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, mesleği nedir gibi soruların cevabını bu biyografi sayfasında bulabileceksiniz. İşte Mustafa Kemal Atatürk hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar;

Doğum Tarihi: 1881Doğum Yeri: Selanik (Yunanistan)
Eğitim: Harp Akademisi, Erkan-ı Harbiye MektebiBurç: 
Meslek: Komutan, Devlet AdamıWikiPedi
Mustafa Kemal Atatürk Bilgi Tablosu

Mustafa Kemal Atatürk Nerede ve Ne Zaman Doğdu?

Mustafa Kemal Atatürk

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, devlet adamı ve Türk asker Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik’te (Yunanistan) doğmuştur. Babası Ali Rıza Efendi annesi, Zübeyde Hanım ve kız kardeşi Makbule Hanım’dır. Ömer, Fatma, Ahmet ve Naciye isimlerindeki kardeşleri küçük yaşlarda vefat etmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk Eğitim Hayatı

Öğrenim hayatına önce mahalle mektebinde başlayan Mustafa Kemal, sonrasında Şemsi Efendi Mektebine geçiş yapmıştır. 1983 yılında Selanik Askeri Rüştiyesine kaydolan Mustafa’ya, matematik öğretmeni Yüzbaşı Üsküplü Mustafa Sabri Bey tarafından “olgunluk, mükemmellik” anlamına gelen Kemal ismini vermiştir. 1895 yılında sınıf dördüncüsü olarak mezun olan Mustafa Kemal, 1896 yılında Manastır Askeri İdadisine kaydolmuştur. Mustafa Kemal, 19 Nisan 1897 tarihinde başlayan Osmanlı-Yunan Savaşı’na gönüllü olarak katılmak istemiş, ancak hem öğrenci olması hem de 16 yaşında olması sebebiyle cepheye girememiştir.

Mustafa Kemal Atatürk

Manastır Askeri İdadisinden 1898 yılının Kasım ayında mezun olan Mustafa Kemal, 13 Mart 1899 tarihinde İstanbul’da Mekteb-i Harbiye-i Şahaneye kaydolmuştur. Bu okula girdikten iki sonra sınıf çavuşu olan Mustafa Kemal, birinci sınıfı 27., ikinci sınıfı 11., üçüncü sınıfı 8. Olarak tamamlamış ve kurmay subayların yetiştirildiği Harp Akademisine (Erkan-ı Harbiye Mektebi) piyade mülazım (Teğmen) rütbesiyle girmeye hak kazanmıştır. Erkan-ı Harbiye Mektebinden 11 Ocak 1905 tarihinde yüzbaşı rütbesiyle mezun olan Mustafa Kemal, stajını tamamlaması için merkezi Şam’da bulunan 5. Ordu’ya gönderilmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk Hayatı

Staj sırasında süvari, piyade ve topçu olarak görev alan Mustafa Kemal, Suriye’nin çeşitli bölgelerindeki isyanlarla ilgilenmiştir. 1908 yılının Şubat ayında İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne üye olan Mustafa Kemal, aynı yılın Haziran ayında Rumeli Doğu Bölgesi Demiryolları Müfettişi olarak atanmıştır. 13 Ocak 1909 tarihinde 3. Ordu’ya bağlı Selanik Redif Fırkasının Kurmay Başkanı olan Mustafa Kemal, akabinde Hareket Ordusu’na bağlı birinci kademe birliklerinin kurmay başkanı olmuştur. Mustafa Kemal, mücadele boyunca 3. Ordu Kurmaylığı, 3. Ordu Subay Talimgâhı Komutanlığı, 5. Kolordu Kurmaylığı, 38. Piyade Alayı Komutanlığı görevlerini üstlenmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal, 27 Eylül 1911 tarihinde İstanbul’da Genelkurmay Karargâhına atanan Mustafa Kemal, 1 Mart 1914 tarihinde yarbaylığa yükselmiştir. Laik ve Milliyetçi bir ideolojiye sahip olan Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı, I. Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşı sırasında askerleriyle birlikte büyük mücadeleler vererek 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruculuğunu üstlenmiştir. 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış ve mecliste yapılan cumhurbaşkanlığı seçim sonrası Gazi Mustafa Kemal, hem Meclis Başkanı, hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk ve Mustafa İsmet İnönü

20 Ocak 1921 tarihinde egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu belirten Teşkilat-ı Esasiye Kanunu çıkartılmıştır. Gazi Mustafa Kemal, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra (1927 ile 1935 yılları arasında) üç dönem boyunca tekrar cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. Gazi Mustafa Kemal’in Cumhurbaşkanlığı döneminde İsmet İnönü, Fethi Okyar ve Celâl Bayar başbakanlık görevinde bulunmuştur. Bu isimler arasında en fazla süre görevde kalan isim İsmet İnönü olmuştur. Mustafa Kemal’in cumhurbaşkanlığı süresince toplam 8 Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti kurulmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Kurulduktan Sonra Alınan Kararlar

3 Mart 1924 tarihinde mecliste kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile birlikte medreseler kaldırılmış ve bütün okullar Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine katılmıştır. 17 Şubat 1925 tarihinde köylünün rahatlatılması ve çiftçinin üretimi artırılması amacıyla Aşar (Öşür) Vergisi kaldırılmıştır. Üstelik bu vergiden sağlanan gelir, devletin giderlerinin yüzde otuzuna yaklaşmasına rağmen kaldırılmıştır. Aynı yılın 25 Kasım gününde Şapka Kanunu kabul edilmiş, 30 Kasım’da zaviyelerin, tekkelerin ve türbelerin kapatılması kanunu kabul edilerek 13 Aralık’ta yürürlüğe girmiştir. 1 Ocak 1926 yılından itibaren Hicri ve Rumi takvimlerin yerine Miladi takvim kullanılmaya başlanmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk

17 Şubat 1926 tarihinde İsviçre Medeni Kanunu’ndan tercüme edilip düzenlenerek oluşturulan Medeni Kanun kabul edilerek, 4 Ekim’de yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla birlikte, Türk aile hayatı yeniden düzenlenerek, resmi nikah esası ve tek kadınla evliliğin öneminin topluma kazandırılması amaçlanmıştır. 1 Mart 1926 tarihinde İtalyan Zanerdelli Kanunu’ndan tercüme edilerek hazırlanan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu mecliste kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 3 Kasım 1928 tarihinde Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Kanunu yürürlüğe girmiş, halka okuma-yazma öğretmek amacıyla Millet Mektepleri açılmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk (soldan ikinci)

Gazi Mustafa Kemal, 24 Kasım 1928 tarihinde millet Mektepleri Başöğretmeni ilan edilmiştir. 1928 yılından itibaren milletlerarası rakamlar, 1931 yılından itibaren “arşın, okka, endaze” gibi ölçü birimlerinin yerine, metre (uzunluk ölçüsü) ve kilo (ağırlık ölçüsü) gibi ölçüler kullanılmaya başlanmıştır. Gazi Mustafa Kemal’in verdiği talimat üzerine 12 Temmuz 1932 tarihinde Türk Dili tetkik Cemiyeti kurulmuş, bu kurumun adı 1934 yılında Türk Dili Araştırma Kurumu, 1936 yılında Türk Dil Kurumu olarak değiştirilmiştir. 1930 yılında yerel, 1934 yılında genel seçimlerde kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk

1935 yılında yürürlüğe giren bir kanunla, cumartesi öğleden sonra ve Pazar günü hafta tatili olarak belirlenmiştir. 21 Haziran 1934 tarihinde kabul edilen Soyadı Kanunu sayesinde her Türk, ailesiyle birlikte ortak kullanacağı bir soyadına sahip olmuştur. Gazi Mustafa Kemal, Soyadı Kanunu’nun kabulünden sonra 26 Kasım 1934 tarihinde “Atatürk” soyadını almıştır. Aynı yılın 26 Kasım gününde kabul edilen kanunla birlikte, Hacı, Ağa, Hafız, Molla, Hoca, Bey, Beyefendi, Paşa, Efendi, Hanım, Hanımefendi, Hazretleri gibi unvan ve lakaplar kaldırılmıştır. 10 Mayıs 1931 tarihinde Cumhuriyet Halk Fırkası2nın programında yer alan Atatürk ilkeleri, 5 Şubat 1937 tarihinde anayasaya girmiştir.

Atatürk İlkeleri

 1. Cumhuriyetçilik
 2. Milliyetçilik
 3. Halkçılık
 4. Devletçilik
 5. Laiklik
 6. İnkılâpçılık

Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Sözleri

Mustafa Kemal Atatürk
 • “Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.”
 • “Gençlerimiz ve aydınlarımız ne için yürüdüklerini ve ne yapacaklarını öncelikle kendi düşüncelerinde iyice kararlaştırılmalı, onları halk tarafından iyice benimsenip kabul edilebilir bir hâle getirmeli, onları ancak ondan sonra ortaya atmalıdır. Ben çok ümitliyim ki, gençlerimiz bunu yapacak derecede yetişkindir.”
 • “Milletin bağrından temiz bir kuşak yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak.”
 • “Gençler! Cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.”
 • “Rica ile merhamet dilenmekle bir millet ve devletin şeref ve istiklali kurtarılmaz. Türk milleti, gelecek nesiller için bunu unutmamalıdır. 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür.”
Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Özel Hayatı ve Manevi Çocukları

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ocak 1923 tarihinde Latife Hanım ile evlenmiş, bu evlilik 5 Ağustos 1925 tarihine kadar sürmüştür. Abdurrahim Tuncak, Rukiye Erkin, Zehra Aylin, Afife, Nebile İrdelp, Afet İnan, Sığırtmaç Mustafa, Ülkü Adatepe ve Türkiye’nin ilk kadın savaş uçağı pilotuolan Sabiha Gökçen, Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi evlatlarıdır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi

Mustafa Kemal Atatürk Ölümü ve Mezarı

1938 yılının başlarında siroz hastalığına yakalan Mustafa Kemal Atatürk, 57 yaşında 10 Kasım 1938 tarihinde sabah saat 09:05’te İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda hayatını kaybetmiştir.

Anıtkabir – Ankara/Çankırı

Cenaze töreninden sonra Atatürk’ün naaşı aynı yılın 21 Kasım gününde Ankara Etnografya Müzesi’ne defnedilmiştir. 15 yıl sonra 10 Kasım 1953 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde kendisi için özel yaptırılan Anıtkabir’deki mezarına defnedilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, mal varlığını Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu’na bırakmış, kız kardeşi Makbule ve manevi kızlarına maaş verilmesini, İsmet İnönü’nün çocuklarının yükseköğretimleri için gerekli desteğin verilmesini vasiyet etmiştir.

Bu biyografide Mustafa Kemal Atatürk hakkında sahip olduğumuz bilgilere yer verdik. Bilgilerde herhangi bir yanlışlık tespit ettiyseniz hemen aşağıdaki yorum alanını kullanarak bu yanlışlığı düzeltmemize yardımcı olabilirsiniz.

21 thoughts on “Mustafa Kemal Atatürk ✔️”

 1. Geri bildirim: Cem Cengiz Uzan ⭐ Kimdir, Nerelidir, Mesleği, Tahsili... ⭐ Biyografi.co

 2. Geri bildirim: Alparslan Kuytul ⭐ Kimdir, Nerelidir, Mesleği, Tahsili... ⭐ Biyografi.co

 3. Geri bildirim: Erol Mütercimler ⭐ Kimdir, Nerelidir, Mesleği, Tahsili... ⭐ Biyografi.co

 4. Geri bildirim: Hasan Tahsin - Osman Nevres ⭐ Kimdir, Nerelidir, Mesleği, Tahsili... ⭐ Biyografi.co

 5. Geri bildirim: Canan Şahin Kaftancıoğlu ⭐ Kimdir, Nerelidir, Mesleği, Tahsili... ⭐ Biyografi.co

 6. Geri bildirim: Sabiha Gökçen ⭐ Kimdir, Nerelidir, Mesleği, Tahsili... ⭐ Biyografi.co

 7. Geri bildirim: Berkcan Güven ⭐ Kimdir, Nerelidir, Mesleği, Tahsili... ⭐ Biyografi.co

 8. Geri bildirim: Halide Edip Adıvar ⭐ Kimdir, Nerelidir, Mesleği, Tahsili... ⭐ Biyografi.co

 9. Geri bildirim: Ali Bilgin ⭐ Kimdir, Nerelidir, Mesleği, Tahsili... ⭐ Biyografi.co

 10. Geri bildirim: Muhammed Emin Saraç ⭐ Kimdir, Nerelidir, Mesleği, Tahsili... ⭐ Biyografi.co

 11. Geri bildirim: Mustafa İsmet İnönü ⭐ Kimdir, Nerelidir, Mesleği, Tahsili... ⭐ Biyografi.co

 12. Geri bildirim: Ali Saip Ursavaş ⭐ Kimdir, Nerelidir, Mesleği, Tahsili... ⭐ Biyografi.co

 13. Geri bildirim: Haluk Özdil ⭐ Kimdir, Nerelidir, Mesleği, Tahsili... ⭐ Biyografi.co

 14. Geri bildirim: Zihni Derin ⭐ Kimdir, Nerelidir, Mesleği, Tahsili... ⭐ Biyografi.co

 15. Geri bildirim: Ahmet Kekeç ⭐ Kimdir, Nerelidir, Mesleği, Tahsili... ⭐ Biyografi.co

 16. Geri bildirim: Selin Vüsat Söğütlügil ⭐ Kimdir, Nerelidir, Mesleği, Tahsili... ⭐ Biyografi.co

 17. Geri bildirim: Prof. Dr. Ali Erbaş ⭐ Kimdir, Nerelidir, Mesleği, Tahsili... ⭐ Biyografi.co

 18. Geri bildirim: Yavuz Bahadıroğlu (Niyazi Birinci) ⭐ Kimdir, Nerelidir, Mesleği, Tahsili... ⭐ Biyografi.co

 19. Geri bildirim: Prof. Dr. Ümit Özdağ ⭐ Kimdir, Nerelidir, Mesleği, Tahsili... ⭐ Biyografi.co

 20. Geri bildirim: Deniz Gezmiş ⭐ Kimdir, Nerelidir, Mesleği, Tahsili... ⭐ Biyografi.co

 21. Geri bildirim: Can Dündar ✔️ Kimdir, Nerelidir, Mesleği, Tahsili. Biyografi.co

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top