Gazzali kimdir

Gazzali (İmam-ı Gazzali) ✔️

Gazzali (İmam-ı Gazzali) kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, mesleği nedir gibi soruların cevabını bu biyografi sayfasında bulabileceksiniz. İşte Gazzali (İmam-ı Gazzali) hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar;

Doğum Tarihi: 1058Doğum Yeri: Tus/İran
Eğitim: Nişabur Nizamiye MedresesiBurç: 
Meslek: İslâm Alimi, Mutasavvıf, MüderrisWikiPedi
Gazzali (İmam-ı Gazzali) Bilgi Tablosu

Gazzali Nerede ve Ne Zaman Dodğu?

İranlı İslâm alimi, mutasavvıf (tasavvufla uğraşan) ve müderris (medresede ders veren kimse) Gazzali ya da en bilinen adıyla İmam-ı Gazzali, Miladi 1058 yılında İran’ın Tus şehrinde doğmuştur.

Gazzali Eğitim Hayatı

İmam-ı Gazzali’nin tam adı, Hüccetü’l-İslâm Ebu Hamid Muhammed bin Ahmed el-Gazzali et-Tusi’dir. İmam Gazzali, eğitimini ilk olarak Ahmed bin Muhammed er-Razikani’den almaya başlamıştır. Daha sonra Cürcan (İran) şehrine giden Gazzali, burada Ebu Nasr el-İsmaili isimli hocasından ders almıştır. 28 yaşına kadar Nişabur Nizamiye Medresesi’nde Ebü’l Hasan Eş’ari’den eğitim görmeye devam eden Gazzali, İmam-ı Şafii’yi örnek almıştır.

Gazzali Müderrislik Hayatı

1085 yılında hocalarından Harameyn’in ölümünden sonra Büyük Selçuklu Devleti’nin veziri olan Gazzali, Büyük Selçuklu Hükümdarlığının baş veziri olan Nizamülmülk’ün yanına gitmiştir. Nizamülmülk’ün huzurunda gerçekleştirilen bir toplantı esnasında verdiği cevaplarla Nizamülmülk’ün beğenisini kazanan Gazzali, 1091 yılında Bağdat’ta bulunan Nizamiye Medresesi’ne baş müderris olarak tayin edilmiştir.

Gazzali (temsili)

Kısa sürede saygınlık ve ün kazanan Gazzali, bu dönemde yöneldiği tasavvuf isteğinin verdiği heyecanla medresedeki görevini bırakarak 1095 yılında Şam’a gitmiştir. 2 yıl burada kaldıktan sonra 1097 yılında hacca gitmiştir. Hacdan döndükten sonra bir zaman Şam ve Bağdat’ta yaşamını devam ettiren Gazzali, bu arada tasavvuf alanındaki bilgisini ilerletmiştir. Gazzali, 1106 yılında tekrar medresede mutasavvıf olarak göreve başlamış, burada kısa bir süre eğitim verdikten sonra doğduğu Tus şehrine dönmüştür.

Gazzali Ölümü

İmam-ı Gazzali, 1111 yılında doğduğu şehir olan Tus şehrinde 53 yaşında hayatını kaybetmiştir.

2020 ile 2021 yılları arasında TRT 1’de yayımlanan Uyanış Büyük Selçuklu isimli dizide, İmam Gazali rolünü oyuncu Cemal Toktaş canlandırmıştır.

İmam-ı Gazzali’nin Günümüze Kadar Ulaşan Eserleri

 • İhya-u Ulumid-din
 • El Münkız Mine’d Dalal
 • El Mustafa
 • Makaasisü’l Felasife
 • El İktisad fi’l İtikad
 • Tehafütü’l Felasife
 • Kimya-i Saadet
 • Bidayetü’l Hidaye
 • Miyarül İlim
 • El Kıstasü’l Müstakim ve Fedaih-ul Batıniyye
 • Mihekkun Nazar
 • El Basıt
 • El Vasit
 • Mistakü’l Envar
 • Cevahir’ül Kur’an
 • El Veciz
 • Maksaadü’l–Esnâ fi Şerhi’l-Esmâü’l Hüsnâ
 • Makaasıd Maznun’ü Bih la Gayri Ehlih
 • Nizanü’l Amel
 • Fedâihu’l Bâtıniyye
 • Faysal ül-tefrika beyne’l –İslâm ve’z-zendeka
 • el-İmlâ alâ Müşkilâti’l-İhyâ
 • İlcam ül-avam an İlm-i Kelâm
 • Hüccetü’l Hak
 • El Mustazhiri
 • Ed-Dürc
 • Er-Redd ül-cemil Ala Sarih
 • Mafsalü’l Hilaf
 • Kitab ül-erbain
 • Nasihatü’l Müluk
 • Minhac ül-abidin
 • Eyyühe’l Veled
 • Mükâşefetü’l-Kulûb

Bu biyografide Gazzali (İmam-ı Gazzali) hakkında sahip olduğumuz bilgilere yer verdik. Bilgilerde herhangi bir yanlışlık tespit ettiyseniz hemen aşağıdaki yorum alanını kullanarak bu yanlışlığı düzeltmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top